Proje & Keşif & Teklif İçin ;

 • 0312 425 27 47
 • info@interno.com.tr

interno

Mühendislik Güvenlik Teknolojileri

Cctv Kamera Sistemleri

Kapalı Devre Kamera Sistemlerinde temel bileşenler; Güvenlik Kameraları, Kayıt Cihazları, Koaksiyel (Analog) veya Ağ Kabloları, Sabit Disk (Harddisk), Enerji besleme Adaptörleri, Bağlantı Ekipman ve Aksesuarları şeklinde temel ürün grupları olarak ifade edilebilir.

CCTV kısaltması ; ingilizce olarak Closed Circuid Television kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçe karşılığı; Kapalı Devre Televizyon olarak çevrilebilir. CCTV Kamera Sistemleri'ni projelendirirken sırasıyla aşağıdaki prosedürlerin uygulanması tavsiye edilir;

 • Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Sistem tasarımının yapılması
 • Çalışma bölgesine göre cihaz seçimi
 • Kurulum ve sistemin çalıştırılması
 • CCTV sisteminin çalışma ayarlarının yapılması
 • Müşteriye sistemin nasıl kullanılacağının gösterilmesi
 • Sistem bakımı (sistemi çalışır halde tutmak için yapılması gerekenler)

Önemli olan CCTV kamera sistemleri fiyat açısından makul ancak kalite anlamına üst seviye ürünlerle uygulama alanındaki görsel güvenliğin sağlamasıdır. Bu aynı zamanda caydırıcı nitelik taşır. Genel olarak teknik parametreler hakkında detaylı araştırma çalışmaları yapmak, hem kullanıcı hemde kurulumcu açısından kolaylıklar sağlar. Gerekliliklere göre ihtiyaçları belirlemek ve sistemde öngörülen teknik detayları sağlamak önemlidir. Örneğin bir yerin görüntüleme sistemindeki kayıtlar, mahkemede delil olarak kullanılabilecek sistem güvenliğine ve görüntüleme kalitesine sahip olmalıdır.

Henüz projenin başlangıcında fanksiyonel ihtiyaçların kesin olarak belirlenmesi projenin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde büyük önem taşır. İhtiyaç duyulan gereklilikler CCTV kamera sistemlerinin güvenlik amaçlı uygulamalarına dayanan EN 50132-7 maddesinde geçmektedir. Bu norm CCTV Sistemlerinin kurulumunda, tasarım ve sistem kurulum süreçlerindeki gereklilikleri içerir. Bu tip dokümanlardaki rehber bilgiler izlenecek yollar bakımından çök önemlidir. Sadece entegratör firmanın değil yatırımcının da bu çeşit bilgilere sahip olması gereklidir. Sistemin kurulumu basit gibi algılansada profesyonel kişilerce yapılmadığı takdirde kısa zamanda atıl hale gelebilmekte yada işlevini tam olarak yerine getiremeyecektir.

CCTV sistemlerindeki temel bileşenlerin görevleri kısaca;

 • Güvenlik Kameraları; Diğer sistem bileşenlerine göre büyük paya sahiptir. Güvenlik kameralarının temel görevi izlenmesi istenen bölgenin görüntülerini dijital veya analog sinyallere çevirerek kablo hattına iletmektir.
 • Kamera Kayıt Cihazları; Kameralardan gelen dijital veya analog sinyalleri, analog is dijitale çevirerek sıkştırılmış hale getirip codec'leyerek, dijitalse direkt olarak izleme noktalarına ileterek kayıt altına alan cihazlardır.
 • Kamera Kabloları; Kameralar ile kayıt cihazları arasındaki dijital yada analog video iletişimini kurarak kameralara mesafe tanımlanmasını sağlayan ekipmanlardır.
 • Sabit Diskler; Kamera kayıt cihazı üzerine gelen görüntü kayıtlarının dijital datalar halinde daha sonra izlenebilmesini sağlamak amacıyla üzerinde saklayan ekipmandır.
 • Enerji Besleme Adaptörleri; CCTV kamera sisteminin belli bir voltaj aralığında çalışan kameraların elektrik ihtiyacını karşılayan parçalardır.
 • Bağlantı Ekipman ve Aksesuarları; Sistemin çalışan ana ekipmanlara bağlanarak birleştirme, tuturma, koruma v.b. fonksiyonları sağlayan donanımlardır.

CCTV Kamera sistemleri ankara bölgesi ve diğer illerde profesyonel cctv hizmetlerimizi teknik açıdan donanımlı elemanlarla, kulaktan dolma değil yıllarca edinilen tercübemizin verdiği güvenle yolumuza devam etmekteyiz.